Phương hướng

  • property05-2.jpg

Làm thế nào để có được ở đây

Khách sạn nằm chỉ 3 phút đi từ ga Asakusa Tsukuba Express và 10 phút đi từ ga Tokyo Metro Asakusa (Asakusa, Ginza và Tobu Skytree dòng) và Trạm Tawaramachi (Ginza dòng).

Từ sân bay Haneda
Hãy dòng Toei Asakusa từ sân bay Haneda đến ga Asakusa. Cuộc hành trình là khoảng 50 phút.

Từ sân bay Narita
Hãy dòng Keisei Narita Sky Access, trong đó sẽ đưa bạn trực tiếp đến ga Asakusa. Cuộc hành trình là khoảng 65 phút.