služba

  • 4ebbb989-953b-415b-aaa9-f7cd92ac10f0

slu?by

Vo?né slu?by
  • Wi-Fi
  • Sprchový
  • Prá?ky
  • bielize? a uteráky
  • Mikrovlnná rúra
  • ?aj a káva
  • po?i?ov?a bicyklov

Na?e pohostinstvá
Pohostinstvo ako uvítací rodinou a blízkymi priate?mi!
Odstránili sme bariéru medzi recepciu a zákazníkom, pokojne komunikova? s nami!
Výmena emócií nebol nájdený v luxusných hoteloch!
Pohodlné, ako keby ste sa vrátil do svojho domova! V hoteli, ktorý udr?uje neustále priná?a pocit "zábava" so zamestnancami.