Servis

  • 4ebbb989-953b-415b-aaa9-f7cd92ac10f0

slu?by

Volné slu?by
  • Wi-Fi
  • Sprchová
  • Pra?ky
  • Lo?ní prádlo a ru?níky
  • Mikrovlnná trouba
  • bezplatná káva a ?aj
  • p?j?ovna jízdních kol

Na?e pohostinství
Pohostinství jako uvítací rodinou a blízkými p?áteli!
Odstranili jsme bariéru mezi recepci a zákazníkem, klidn? komunikovat s námi!
Vým?na emocí nebyl nalezen v luxusních hotelech!
Pohodlné, jako kdybyste se vrátil do svého domova! V hotelu, který udr?uje neustále p?iná?í pocit "zábava" se zam?stnanci.